Praca

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy:

 • pracowników magazynu
 • osób do obsługi sprzedaży internetowej

Mile widziana znajomość branży sportowej.

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia i pracę w zgranym zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
praca@marba-sport.pl

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na dokumentach rekrutacyjnych klauzuli o następującej treści:

„Zostałam/em poinformowana, że administratorem danych osobowych przesłanych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko……………….. jest Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Miszewku.”

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozostawieniem swojego CV na okres kolejnych dwóch lat, aby było brane pod uwagę przy kolejnych procesach rekrutacyjnych, prosimy z pisemne wyrażenie takiej woli w postaci klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzianością sp. k. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L nr 119, str. 1)”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Miszewku, ul. Gdyńska 69A, tel: (58) 684-98-87, e-mail: office@marba.sport.com.pl
 2. Dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu rekrutacji na wskazane przez Ciebie stanowisko.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 22[1]§1 kodeksu pracy – na czas trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego.
 4. Jeżeli zechcesz wyrazić wolę pozostawienia swojego CV na czas kolejnych 2 lat – podstawą prawną będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dostęp do przesłanego CV będzie miał wyłącznie dział kadr oraz Prezes Zarządu komplementariusza
 6. Twoje CV będzie przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na wskazane stanowisko – nie dłużej niż przez 4 tygodnie, po czym zostanie zniszczone.
 7. Posiadasz możliwość wyrażenia zgody na to, by Twoje CV zostało zachowane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – na wypadek wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 8. Jeżeli chcesz z takiej możliwości skorzystać, prosimy o przesłanie maila, wskazującego na taką chęć o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji realizowanych przez Marba-Sport spółka z ograniczoną odpowiedziałnością sp. k.”.
 9. Posiadasz prawo dostępu do przesłanego CV, jego kopii, poprawienia informacji w nim zawartych, jeżeli pozostawisz dobrowolnie swoje CV na okres do odwołania zgody – maksymalnie do dwóch lat, możesz zażądać jego przeniesienia do innej firmy – ponieważ CV przechowujemy w formie elektronicznej.
 10. Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w CV, prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem: ochronadanych@marba-sport.pl
 11. Jeżeli zdecydujesz się na wyrażenie zgody na pozostawienie Twojego CV do celów przyszłych rekrutacji na przyszłe 2 lata, możesz w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę – np. poprzez wysłanie maila na adres: ochronadanych@marba-sport.pl.
 12. Przysługuje Ci prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły możesz znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/579
 13. Przesłanie przez Ciebie CV jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Cię w ramach procesu rekrutacyjnego na wskazane w aplikacji stanowisko – jednak w przypadku niewybrania w ramach tej konkretnej rekrutacji, pozostawienie Twojego CV w naszej bazie jest absolutnie dobrowolne, i zależy o wyrażonej przez Ciebie w sposób aktywny woli pozostawienia CV.